Utställningen Body War

januari 12, 2019

Åke Sjöberg & Erik Lundback

I media kan vi allt mer och mer mötas av en kroppshets som bidrar till en ohälsosam livsstil, och en snäv syn på vad den egna kroppen kan tillåtas vara. Men fler röster har börjat höras som försöker motverka detta, två av dessa röster är Åke Sjöberg och Erik Lundback. Body War är en utställning som handlar om hur våra kroppar delas in i kvinnligt och manligt, vad dessa kroppar förväntas uttrycka i former av feminint och maskulint, aktivt och passivt, och hur otillåtande samhället kan vara när vi vågar röra oss utanför dessa snäva ramar. Utställning vill kritisera vad samhället bygger upp för förväntningar kring den egna kroppen och förväntningar vi lägger på våra medmänniskors kroppar.

Åke Sjöberg, konstnär boende i Göteborg. Utbildad i Fri konst på Akademin Valand
(pågående Mfa) och Kunstakademiet i Bergen (Ba), samt Dômens- och Göteborgs konstskola. Teckning är för Sjöberg ett tredje språk som han använder för att tänka likväl som för att kommunicera och för att utveckla idéer, i likhet med hur vi använder det talade eller det skrivna språket för att utvärdera och omforma tankar. Tecknandet hjälper Sjöberg att enkelt visualisera komplicerade samband.
Sjöberg har ända sedan han var barn reagerat på orättvisor. I takt med att han växte upp förstod Sjöberg att det utöver orättvisor på individnivå också finns strukturella orättvisor. I sitt konstnärskap jobbar han genom att teckna, läsa och skriva för att förstå samhället, till sin hjälp använder han olika akademiska förklaringsmodeller.

Erik Lundback är född i Gävle men är numera bosatt och verksam i Stockholm. Utbildad vid Christer Strömholms fotoskola i Stockholm.
Han började sin karriär med rörlig bild, men gick sedan över till stillbild. I dag arbetar han främst som reklam/ porträttfotograf och har fotat några av våra mest välkända svenska artister och skådespelare till olika tidningar och magasin. Sitt stora genombrott fick Erik för 5 år sedan med utställningen Guy där han med hjälp av kameran har utforskat den manliga kroppen och hur den hindras i att uttryckas på vissa sätt. Erik tröttnade på hur kvinnor och män på så vitt skilda sätt porträtteras i media, där kvinnor ofta framställs som vackra, passiva och mjuka medan män ska vara tuffa och hårda. Främst berör Lundback frågor om vad som egentligen anses vara en manlig kropp och kvinnlig kropp, och vilka poser vi återkommande matas med i media. Varför uppfattar vi vissa poseringar/maneér som feminina respektive maskulina? Efter utställningen Guy för fem år sedan har Erik ständigt jobbat vidare med projektet och har även samarbetat med Fotografiska museet i Stockholm.

Båda konstnärerna lyfter tankar som belyser samhällets strukturella förlöjligande och diskriminering av exempelvis feta människor, den feminine mannen och den manliga kvinnan. På så vis kan olika system för makt och förtryck, via deras konst, dissekeras och skärskådas.