Utställningar 2019

12.1.19 – 16.2.19
Body War
Erik Lundback – Fotografi
Åke Sjöberg – Teckning

I media kan vi allt mer och mer mötas av en kroppshets som bidrar till en ohälsosam livsstil, och en snäv syn på vad den egna kroppen kan tillåtas vara. Men fler röster har börjat höras som försöker motverka detta, två av dessa röster är Åke Sjöberg och Erik Lundback. Body War är en utställning som handlar om hur våra kroppar delas in i kvinnligt och manligt, vad dessa kroppar förväntas uttrycka i former av feminint och maskulint, aktivt och passivt, och hur otillåtande samhället kan vara när vi vågar röra oss utanför dessa snäva ramar. Utställning vill kritisera vad samhället bygger upp för förväntningar kring den egna kroppen och förväntningar vi lägger på våra medmänniskors kroppar.

Åke Sjöberg, konstnär boende i Göteborg. Utbildad i Fri konst på Akademin Valand
(pågående Mfa) och Kunstakademiet i Bergen (Ba), samt Dômens- och Göteborgs konstskola. Teckning är för Sjöberg ett tredje språk som han använder för att tänka likväl som för att kommunicera och för att utveckla idéer, i likhet med hur vi använder det talade eller det skrivna språket för att utvärdera och omforma tankar. Tecknandet hjälper Sjöberg att enkelt visualisera komplicerade samband.
Sjöberg har ända sedan han var barn reagerat på orättvisor. I takt med att han växte upp förstod Sjöberg att det utöver orättvisor på individnivå också finns strukturella orättvisor. I sitt konstnärskap jobbar han genom att teckna, läsa och skriva för att förstå samhället, till sin hjälp använder han olika akademiska förklaringsmodeller.

Erik Lundback är född i Gävle men är numera bosatt och verksam i Stockholm. Utbildad vid Christer Strömholms fotoskola i Stockholm.
Han började sin karriär med rörlig bild, men gick sedan över till stillbild. I dag arbetar han främst som reklam/ porträttfotograf och har fotat några av våra mest välkända svenska artister och skådespelare till olika tidningar och magasin. Sitt stora genombrott fick Erik för 5 år sedan med utställningen Guy där han med hjälp av kameran har utforskat den manliga kroppen och hur den hindras i att uttryckas på vissa sätt. Erik tröttnade på hur kvinnor och män på så vitt skilda sätt porträtteras i media, där kvinnor ofta framställs som vackra, passiva och mjuka medan män ska vara tuffa och hårda. Främst berör Lundback frågor om vad som egentligen anses vara en manlig kropp och kvinnlig kropp, och vilka poser vi återkommande matas med i media. Varför uppfattar vi vissa poseringar/maneér som feminina respektive maskulina? Efter utställningen Guy för fem år sedan har Erik ständigt jobbat vidare med projektet och har även samarbetat med Fotografiska museet i Stockholm.

Båda konstnärerna lyfter tankar som belyser samhällets strukturella förlöjligande och diskriminering av exempelvis feta människor, den feminine mannen och den manliga kvinnan. På så vis kan olika system för makt och förtryck, via deras konst, dissekeras och skärskådas.

23.2.19 – 30.3.19
En parallell historia
Axel Wahlunds konstsamling
Kakan Hermansson – Installation
Anna Nordström – Installation

I konsthallens nuvarande utställning får vi se en blandning av dåtid och nutid, men som berör frågor som varit aktuella då och som är lika aktuella idag. Konstnärerna Anna Nordström och Kakan Hermansson, två medlemmar från Den nya kvinnogruppen, DNK, möter här verk ur Axel Wahlunds konstsamling – en samling beståendes av verk utförda av kvinnliga konstnärer runt sekelskiftet 1900.
”En parallell historia”, kommer att knyta an till den utställning som görs vid Rackstadmuseet om skulptören Anna Palm (1881-1963) – Palmutställningen har dels till syfte att lyfta detta konstnärskap ur glömska.
Wahlunds samling lägger fokus just på bortglömda kvinnliga konstnärskap och målet för samlandet har varit att försöka lyfta dessa ur glömska.

DNK bildades ur en akut och nödvändig gemensam reaktion mot en patriarkal och manssolidarisk konst- och konsthantverkarkontext. Där DNK är en plattform att verka genom, ett rum där deras praktiker inte behövde förhålla sig till traditionstyngda patriarkala strukturer. Konstnärerna Kakan Hermansson och Anna Nordström kommer i ett möte med Wahlunds samling att reflektera tankar som rör det trygga rummet och skapa en separatistisk installation där kvinnor delar med sig av livet och hemligheter.
I denna utställning får vi bevittna ett systerligt samarbete över tid och rum, där vi belyser hur de patriarkala strukturerna gör sig ständigt påminda och som har varit hämmande för kvinnor.

 

6.4.19 – 28.4.19
Det var en gång
Katrin Bawah – Textil

Det var en gång
… en liten flicka som älskade pappersdockor, som lekte med pappersdockor och som ritade och målade stora garderober till alla sina pappersdockor. Som visste precis vilka kläder som hörde till rätt pappersdocka och som fick pappa att leta överallt efter en borttappad mössa.
Så självklart ska det finnas en pappersdocka på min utställning.
Hon heter Tossi och har en liten garderob – än så länge.
… en tonåring som lyckats spara ihop till en av de första Barbidockorna och som designade och ritade och sydde och drömde. På vernissagedagen leker jag med vanligt folk som visar ovanliga kläder.
… en ung student som överlycklig kommit in på ”Slöjdis” och nästan ännu gladare tackat nej till Slöjdseminariet. Vävning var mitt huvudämne och många vävar har det blivit. Visar ett 20-tal på utställningen, både bindvävar och rosengångsberättelser.
… en nyutexaminerad textilkonstnär som genast satte igång med att göra utställningar. Jag ställde då som nu ut stickade kläder och spratteldockor.
… en nybliven mamma utan plats för vävstol men som istället började sy applikationer. Det blev porträtt av befintliga hus. Några fåtal finns kvar att visa på utställningen.
… en medelålders kvinna som gillade att fästa trådar och som gärna stickade randigt och färgstarkt.
… det blev till slut en sjuttiofemårig tant som nu visar upp allt hon kan

Bawah uppskattar utmaningen som ligger i att skapa alster av restgarner, misslyckade stickningar och ”det hemskt fula garnet som inte går att göra något av”.
Bawah väver i både traditionell bildväv och berättelser i bunden rosengång. Färgerna är ofta symboler för olika teman som klasstillhörighet, kamp och ofrihet. Hon kommer även att visa sin design via det Bawah kallar för spratteldockor och fågelskrämmor.

10.5.19 – 18.5.19
De ungas vårsalong
Tema: resan

I utställningen ”De ungas vårsalong”, deltar 300 elever från låg-, mellan- och högstadiet, Bildskolan Pilen och Ingesunds Folkhögskola i Arvika kommun, i samarbete med Bildskolan Pilen som arrangör, Arvika konsthall, Arvika kommun och Studieförbundet Vuxenskolan.

De skolor som medverkar är Kyrkebyskolan högstadiet, Jössefors fritids Safiren och Smaragden, Styckåsskolan, Gateskolan, Centralskolan, Bildskolan Pilen och Ingesunds Folkhögskola Bättre svenska.

Syftet med projektet är att de unga ska få tilltro till sitt eget skapande och uppmuntra till kreativa problemlösningar. Genom mötet med konsten som verktyg, med sig själva och andra vill vi stärka deras självförtroende och inneboende skaparkraft. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära stärker de ungas självförtroende i konsten att skapa. Därmed skapar konsten en större förutsättning för aktiva och reflekterande barn och unga i Arvika. Målet är att se sin egen och andras identitet, vart vi varit, vart vi ska och hur vi ska komma dit samt förebygga all form av rasism och kränkande behandling.

Med hjälp av konsten som uttryck, budbärare och verktyg hoppas vi att utställningen ”Resan” kan vara en spännande och lärorik upplevelse utifrån de ungas villkor och perspektiv att se på världen.

Med sina olika uttryck och berättelser vill vi att utställningen skall vara en mötesplats för inspiration, nya kunskaper och insikter, gemenskap, glädje, nya möten, samtal och pedagogiska diskussioner. Vi vill synliggöra vikten av estetiska läroprocesser och ett mångkulturellt och tolerant Arvika.

Vernissage fredag 10:e maj, invigning kl. 13:00. Öppet denna dag 13:00-17:00.
Tal av Marcus Modh, konsthallsansvarig, med musik av Musikskolans elever.

Öppet i övrigt mån-fre 10:00-17:00, lör 11:00-14:00.

Lördag 11/5, kl. 14:00-15.00
”Kvinnor i Arvika” berättar om sin ”Resa”.
Detta med Bushra Ayed m.fl.

Lördag 11/5, kl. 15:00-17:00
Workshop med Lise Bache från Bildskolan Pilen, där vi skapar kring temat ”Resan”.
Invigning av det gemensamt skapade konstverket.

25.5.19 – 21.6.2019
Ullen – förnimmelser vid sjön
Denice Zetterquist – Måleri
Nina Zetterquist – Måleri och skulptur
Zara Zetterquist – Måleri och skulptur

”Kanske beror det på att vi inte kan gå tillbaka i tiden, medan vi kan återvända till platsen för en kärlekshistoria, ett brott, en lycklig tid eller ett fatalt beslut; platserna är det som består, det vi kan ta i besittning, det som är odödligt. Platserna blir minnets konkreta landskap, det som formade oss, och på något vis blir även vi till platser. ”

-Rebecca Solnit, Gå vilse. En fälthandbok

Denice, Nina och Zara Zetterquist 3 generationer kvinnor visar i den här utställningen verk med utgångspunkt från sjön Ullen, en plats som betytt och betyder mycket för deras liv och skapande.
Gestaltat i måleri, skulptur och installation får vi i utställningen Ullen möta en plats där inspiration och upplevelser av det som finns men kanske framförallt av det dolda som vi vid första anblicken kanske inte vet finns i och runt omkring Ullen och dess skogar.

   

29.6.19 – 17.8.19
Årets sommarutställning
Marcus-Gunnar Pettersson – Illustration

Marcus-Gunnar Pettersson (f 1987) är född och uppvuxen i Arvika och utbildad inom Grafisk Design och Illustration vid Konstfack. Han frilansar idag som illustratör med fokus främst på bilderböcker och har ett tiotal boktitlar på bakom sig.
Pettersson föredrar att arbeta i analoga tekniker så som tusch och akvarell. Han finner det tilltalande att i slutresultatet ha tillgång till ett fysiskt verk och att under processen försöka bli vän med ett material. Pettersson är också intresserad av ett samspel mellan det nästan groteska och det vackra, mellan spännande detaljer och det finstämda, humor och allvar.
Hans manér har blivit till genom en slags slump. Många gånger får Pettersson sådan prestationsångest av det vita arket, vilket leder till att han utgår nästan uteslutande från en kaffefläck på pappret och skissar vad han ser i formerna. Kanske är det därför hans bilder ”blir lite tillskruvade” som han själv säger.

I årets sommarutställning kommer Marcus-Gunnar att visa verk ifrån sina bilderböcker och andra arbeten där kaffe och slumpen ligger till grund. Detaljrika bildvärldar för alla åldrar som skildrar ett brett känslospektra och många olika berättelser.

Vi öppnar kl. 17:00 lördagen den 29:e juni.

 

24.8.19 – 12.10.19
Gerd Göran 100 år
Retrospektiv utställning

Gerd Göran (f. 1919) är ursprungligen från Västmanland men hon växte upp i Karlstad, utbildade sig på Tekniska skolan (nuvarande Konstfack) vid Högre Konstindustriella Skolans textillinje i Stockholm. År 1941 bosatte hon sig i Arvika med sin man, skulptören Niklas Göran (1913-2000), där hon blev delägare i ett väveri i Rackstad. Det var först på 1950-talet som hon allt mer började arbeta med måleri.
I denna retrospektiva utställning över Görans mångfacetterade konstnärskap kommer vi att få se verk från olika perioder i hennes liv och i olika material. Under senare år har Görans syn försämrats och därför har den skapande processen övergått från måleri till skulptur och assemblage. ”Lekar” kallar hon dessa verk, och kan innehålla allt från slipsar, textila band och ståltråd.

I dagsläget är hon sedan många år verksam i Sångshyttan strax utanför Hällefors. Gerd Görans konst skildrar naturen och livet i all sin färgprakt, och återger dess berättelse om styrka och skönhet, men också ett stort miljöpolitiskt engagemang finns i hennes konst.

Gerd Göran finns representerad på Värmlands Museum, Örebro läns museum, Nationalmuseum och i Statens konstråds samlingar. Likaså i flertalet kommuner och landsting, bland annat i Arvika kommuns samlingar.

19.10.19 – 16.11.19
4

Åke Lindestrand – blandteknik

Åke Lindestrand är född 1995 och har studerat vid Nyckelviksskolan samt vid konstskolan Idun Lovén.
Han har tidigare ställt ut sina verk vid Liljevalchs ung vårsalong 2012, och hade utställning vid Detroit Gallery 2017 med titeln ”sometimes synchronized”.
Lindestrand beskriver sin konst som främst abstrakt, då han föredrar att kombinera färger och former för att skapa rum och uttryck som vanligtvis inte går att beskriva med ord.

30.11.19 – 4.1.20
Årets Julsalong