Kalendarium/Program

27.10 Konsten, poesin och sanningen
Gustaf Fjaestad möter Gustaf Fröding

När Gustaf Fröding gick ur tiden 1911, erbjöd Gustaf och Maja Fjæstad Ida Bäckmann från Säffle att bo hos dem i Arvika för att skriva boken om Fröding. Den blev 1913 den kanske mest skandalomsusade bok som någonsin utgivits i Sverige. Gustaf Fjæstad gjorde ett träsnitt till boken med en symbolik om den esoteriske Fröding som tills nu varit okänd, om människan i Kosmos. Fröding skrev sin djupaste lyrik de sista åren av sitt liv och utvecklade en livs- och världsåskådning där allt är Kosmisk evolution, en levande process han samspelar med i dröm som i vaket tillstånd.  Denna kosmiska process kunde Gustaf Fjæstad identifiera sig med i skapandet av sitt måleri. Han skrev i et brev till Olle Bonnièr: ”Stor konstnär är endast den som kan höra, lyda och se sitt Högre Jags impulser.” Vilka var dessa impulser?

Föredrag i Arvika Konsthall 27 oktober 2018 kl 12 av Rolf Erik Solheim

Konstutställningar 2018

Våra utställningar arrangeras med stöd av Sveriges Konstföreningar 

 20.10– 10.11 Ytterligheter
Dr. Crix – Måleri/ illustration
Magnus Mellgren – Metall/skulptur

 

 

22.9 –13.10 Strömmar X4
Gunvor Larsson – Glas
Pamela Wilson – Smycken
textil Susann Wallander – Glas
Malin Gezelius – Fotografi

 

 25.8 – 15.9    jord eld vatten luft
Per Brandstedt – Trä
Jan Åke Andersson -Keramik

De fyra klassiska elementen. Jord, symbol för kraft och massa, elden är energi, vatten stod för visdom och liv, och luften var makten. Kombinerade utgör de vår värld. Tillsammans utgör dessa element krafter som formar och stöper ett material, och som påverkar hur dess färdiga uttryck kommer att te sig för betraktaren. Främst vad gäller det vi ser och det taktila. Men de är också element som påverkar alla sinnen.

Brandstedt benämner sig själv som konsthantverkare, han har sin verkstad i den gamla byskolan i Karleby som ligger sydost om Falköping. Verkstan delas med frun som även hon är verksam i materialet trä. Under en period av 15 år har Brandstedt haft ett genomgående projekt kallat ”The Scorched Oak Project” (Det svedda ekprojektet), där han skapat bruksföremåler med enkla geometriska former. Objekten som oftast är av ek, utgörs av massiva träblock.
Brandstedts ytbehandlingsteknik med att sveda träd, som ger hans konstverk sin intensiva svärta, ger ett unikt uttryck. Han berättar om att hans utveckling handlat om hur både han själv och andra upplever resultatet hos hans träskulpturer. Vilket har utvecklats till en vilja att förstå sitt material, i form och yta. Brandstedts undersökningar har tagit hans konstnärskap till två områden, kärlet och sittandet. I denna utställning har han fortsatt att lägga fokus på mjuka rundade och organiska former.

Likaså Jan-Åke Andersson benämner sig som konsthantverkare, och är verksam i Tibro i Västergötland. Han rör sig i gränslandet mellan konst och konsthantverk, och bränner sitt gods i vedeldade ugnar. Andersson närmar sig naturen via sina keramiska alster, med grova och rustika former som inte ska överarbetas för att tappa sin enkla exklusivitet. Leran har för Andersson blivit ett sätt att uttrycka sina innersta känslor, likt ordet för en poet. Han vill också överföra dessa keramiska uttryck till betraktaren för att beröra och bära känslor. Lågan är hans pensel och som ger liv åt leran. Bränningen ger ett uttryck åt materialet, som tillsammans med de kraftfulla formerna, ger en förfinad sinnlighet som är Anderssons mål. Till denna utställning har Anderrson bränt sitt gods i en anagamaugn, där de placeras oglacerade och får sina skiftningar via den långa bränningen.

Vernissage kl. 12:00 den 25:e augusti. Öppet 11-14 denna dag.

30.6 – 18.8   Familjen Stuart Beck
Corinna, Mia, Kaj, Joel, Jessica

En över 70-år gammal institution ställer ut sina alster vid Arvika konsthall. Det rör sig om den etablerade familjen Stuart-Beck, en skara individer som påverkat Arvikas konst- och kulturutbud i decennier. Corinna, Jessica, Joel, Kaj och Mia, alla ställer de nu ut för första gången gemensamt i årets sommarutställning på Arvika konsthall.

Att familjen Stuart-Beck är en uppskattad och omtyckt del av Arvikas kulturutbud råder det inga tvivel om. Sällan har väl en och samma familj i Arvika varit så synonymt med konsthantverk som denna. I denna utställning är de representerade i en rad olika uttryck och tekniker, och det finns inget gemensamt tema just för att deras uttryck är mycket varirerat. Men släktskapet mellan de olika konstnärkspen går inte att ta miste på.

I släkten Stuart-Beck finns det en ganska samspelt syn kring konst. Allting är föreställande till exempel. På det här finns det en sedelärande historia som Rex Stuart-Beck fört vidare inom familjen. Han sa nån gång; en konstnärs förhållande till en konstvetare bör vara så som fågelns förhållande till ornitologen. Det finns en ärvd skepsis inom familjen vem som har rätt att uttolka ett konstnärskap. Det finns även en gemensam tanke om att det handlar om ett yrkesval. Det vill säga, en idé om att det ska vara meningsfullt det man gör personligen, oavsett vad man gör.

Kanske är det just familjens jordnära egenskaper som gjort att de blivit så omåttligt populära bland värmlänningar. Där publiken verkligen kan känna att konsten inte sätter sig över dem och det finns en ömsesidig respekt dem emellan.

 2.6 – 22.6     Geir Yttervik – Måleri
En dag att minnas
I öppningsplatsen Blue Velvet kör kameran genom en idyllisk förort. En man vattnar gräset med en trädgårdsslang. Han får en hjärtattack och faller över i gräset medan vattnet fortsätter att spruta. Familjhunden hoppar och smygar efter vattnet. Kameran går ner i gräset. Ljudet går från – She wore blue velvet, bluer than velvet was the night, till en djup synthsound och vi ser att svartbaggar kryper mellan gräsströdet i spillområdet.
Det finns platser i världen som liknar varandra trots att de finns i olika kontinenter, olika kulturer eller olika tider. Utkanten av alla urbaniserade centra, liknar varandra. Jag har sett det i Tanger, Chicago, Milano, Stockholm eller Istanbul. De är fyllda med murar, rester från mänsklig aktivitet, kvarlevor av skydd och sovsäckar, och lukten är från jorden, ruttna löv, komposterat trä och avföring.
For inspirasion till tavlorna i denna utstälnling, som för det mesta är målat i Paris, har jag varit mycket runt i områdena precis utanför le périphérique. Le périphérique är den stora motorvägen som går runt Paris. Både i norr och söder liknar de förstäder utanför Oslo där jag växte upp. På dessa turer skärps mina sinnen, det är som en klar dröm. Allt jag tittar på är i upplösning, och luktar jord. Jag känner att jag är utanför rationalitet. I dessa oklara och ofattbara omgivningar blir jag en tidlös flykting. Jag känner mig ensam och sårbar, förlorar min värdighet och kultur. Jag kan inte gömma mig i den glänsande skrubbskogen. Här är jag fylld av skräck, illamående, men också fascination. Det som ser ut som en sammankomst är bara människor som har fokus på samma sak. På avstånd kan det se ut som en familj på picknick, men om du kommer närmare blir de passiva vittnen till något dolt från våra ögon. Det är det hemliga livet utanför förorterna

David Lynch kallar det för «duck of the eye scene” Det är scener med olika aktiviteter och hastigheter.

Det är det jag försöker uttrycka med min målning. / Geir Yttervik

18.5 – 26.5  De ungas vårsalong

14.4 – 5.5     Tre kvinnor i konstruerat konstnärligt möte

Amanda Karlsson – Måleriskulptur
Född 1989 i Värmland för närvarande verksam i Göteborg
”Mitt arbete kretsar kring en form av kamp av att äga något och att hänge sig till något, då främst information och kunskap, ett sätt att förstå alla delar av något oförståeligt. Jag arbetar gärna kring en tematik, jag behöver ett sökande i mina verk för att jag ska kunna ge hela mig till processen, att i teorin skapa en flyktig besatthet. I tidigare verk har jag använt andras narrativ för att skapa något allmängiltigt. En typ av verk där minst en del är relevant för betraktaren. Andra personers närvaro i min konst, både mental och fysisk, är essentiellt i min praxis. Kanske är det ett evolutionärt svar på att jag vill tillhöra en grupp eller så är det för att jag tycker konsten kan föra samman. På samma sätt som att jag tar emot så kan också betraktaren ta emot det samma. Förändrat och förvanskat men i samma rörelse.”

Installationen Vad Letar Du efter utgår från att se sökande som en drift, en hunger. Mållös och utan riktning. För att ge detta en rumslig kropp har jag använt mig av människoformen .Just för att den är så fylld med information, nästan så att ingenting mer får plats. Den går inte att använda för den är redan använd. Mitt intresse ligger i en potentiell tomhet av människoformen. Vad den kan användas till, vad den ska representera. Kan ett motsatt narrativ göra sig en plats när individen är avlägsnad kroppen? Med fokus på att sökande generellt anses vara ett kognitivt val så vill jag gestalta den som en drift. Verket är skapat för att agera rum för den här driften. En scen där betraktarens roll är att svara. Vad letar du efter?
http://amandakarlsson.com/news-2.html

Marie Thorslund – Måleri
Akvareller bland annat visas av Marie. Mer info kommer.
http://www.mariethorslund.se/

Johanna Friberg – Keramik
Nyfikenhet är min drivkraft. Mitt mål är balans. Balans och spänning i formen. Mönster i balans och harmoni med formen. Funktion i balans med form och mönster. Slutresultatet bör bli ett konstverk med funktion. En tekanna att njuta av även mellan frukost och kvällste. En tekopp att vila ögonen på. Salladsskålen som en skulptur.Jag lever och arbetar strax utanför Varberg. Satte mig vid drejskivan när jag var tolvår och sitter där än. Stengodsleran är mitt arbetsmaterial. Sparkskivan mitt redskap.Leran är mjuk och följsam, och blir efter bränning stenhård och definitiv. Johanna Friberg


http://johannafriberg.blogspot.se/

17.3 – 7.4     Skaraborgs Konstgrafiska: Intryck – Uttryck
Konstnärer från en spännande grafisk verkstad medverkar i en stor samlingsutställning på Konsthallen. Flera olika tekniker och uttryck i utställningen som kallas just intryck – uttryck. 31 av 76 medlemmar i den grafiska verkstaden medverkar i utställningen.
http://www.skaraborgskonstgrafiska.se/artists.html

17.2 – 10.3    Lars A Persson – Naturnära – Akvareller
I den här utställningen har jag arbetat kring minnen och egna upplevelser av specifika platser i naturen, bilderna kan ses som essenser eller sammanfattningar av för mig särskilt intressanta måleriska miljöer. I akvarellerna har jag inte målat av natur utan snarare inspirerats av den, och därigenom viljat ge min egen  mycket subjektiva upplevelse. Akvarelltekniken är en spännande måleriteknik, den förenar snabbhet med behovet att kunna vänta, vattnet ger färgen liv och de olika pigmentens personligheter får spela fritt i måleriet. Lekfullhet och målarlust är viktiga ingredienser, att inte styra för mycket utan låta vattnet flöda och skapa spännande akvarelluttryck.

 

 

Konstutställningar och program 2017

Våra utställningar arrangeras med stöd av Sveriges Konstföreningar 

4.2 – 25.2  Staffan Jofjell – Fotografier och film
DRÖMMARNAS TEMPEL Berlin 1985 / ÄLVEN
Historisk tillbakablick – boksläpp – Och ett närmare landskap skildras i denna värmländska fotografs utställning. Ett analogt hantverk möter ett digitalt öga.

4.3 – 25.3   Anders Nils Nilsson – VATTEN fotografier
Gästutställare: Karl-Emil Andersson GLAS
Anders Nils:
”Vattnets egenskaper fascinerar mig
Jag utforskar och gestaltar vattenlandskap
ovan och under ytan.
I vattnets rörelser löses former upp i abstraktioner
Mörker och ljus växelspelar med varandra
i ett ständigt pågående skådespel
Undervattenslandskapet är lite av en paradox
Stilla och tyst men samtidigt vibrerande av liv och energi”

1.4 – 22.4   Daniel Milton – Fotografier
We only come out at night
Ett dokumentärt, konstnärligt fotoprojekt som skildrar en tidlös subkultur och stark gemenskap i Arvika. Personer födda på 80/90-talet tillbringar sina helger i bilar byggda på 60-talet och har precis som sina föräldrar gjort detta till sin livsstil. Efterkrigstidens raggarrevolt lever vidare i generation efter generation. På nätterna kommer de ut.

5.5 – 14.5    De ungas vårsalong – FATTA KÄNSLAN!

20.5 – 10.6   Agneta Goes och Lena Irvall – Måleri och textil
Båda konstnärerna bor och verkar i Göteborg. På Konsthallen ställer de båda, ut i en sorts unik och magisk gemenskap där deras tekniker och färger tangerar varandra.

Lena Irvall är utbildad i Textil vid Konstfack i Stockholm, samt kurser i grafik, måleri och skulptur vid t ex Gerlesborg i Bohuslän. Hon har tidigare arbetat på Kulturskolan i Karlstad och hon har ställt ut på ett flertal gallerier och konsthallar, i samlingsutställningar och salonger i Sverige. Hon har även jobbat med offentliga uppdrag och utsmyckningar samt t ex mönster till tapeter för Duro. http://www.lenairvall.se
Agneta Goës, har bland annat utbildat sig på Valand och Konstindustriskolan i Gbg. Hon har också en rad utställningar enskilt och i samling på gallerier och konsthallar med sig. Och med textil och målad form även offentliga utsmyckningar däribland för teaterscener. http://www.agnetagoes.se

— Lena Irvall ”Jag arbetar med måleri och collage. Ibland med objekt som mobiler eller Artists books. I mina bilder finns en magisk dualism, som handlar om det motsägelsefulla i livet. Om lusten och glädjen men också om de mörka undertonerna och om mänskliga existensiella frågor.”
Agneta Goes ”Eftersom jag har utbildning i både Textil ock Måleri befinner jag mig i ett klimat däremellan. Jag visar bilder i en teknik jag kallar Söm- Akryl. Jag syr ock målar i samma bild, jag visar även akvareller och några större gobelänger 1,25-1,50 cm. Samlingsnamnet kan vara Sväriska Landskap i blandtekniker, men varje bild har sitt namn.”

17.6 – 8.7    Ulf Johansson – Keramik och Kazuyo Johansson – Målningar
En utställning med en japansk air i teknik och konstnärlighet. Ulf har för några år sedan ställt ut sin keramik på Rackstadmuseet och nu är han tillbaka i Arvika, här som han bott en tid tillsammans med Kazuyo. Hantverk, färg, form möts.
Kazuyo
är född i Tokyo, Japan, men har fått sin konstnärliga utbildning på Konstfack i Stockholm. Hon arbetar framför allt med akryl och akvarell. Kazuyo inspireras främst av natur och arkitektur, men målar inte realistiskt avbildande, utan mera abstrakt med kvadrater och rektanglar som genomgående tema. Bor och arbetar i Arboga sedan 1969.
Ulf är född i Stockholm och har fått sin konstnärliga utbildning på Konstfack i Stockholm och vid Kyoto City College of Fine Arts i Japan. Ulf är legendarisk i sitt sätt att arbeta med glasyrer och ”Raku”. Han har arbetat som keramiker i över 50 år, undervisat på Konstfack, ställt ut och finns representerad på bl.a Nationalmuseum i Stockholm, Röhsska Museet i Göteborg, Höganäs Museum och Rackstadmuseet i Arvika. www.info@ulfjohansson.eu

15.7 – 26.8    Värmländsk Sommarsalong  –
Arvika konsthall bjuder in ett antal värmländska konstnärer som visar olika uttryck och tekniker.

2.9 – 23.9    Solveig Rudström – Svensson
F
ödd 1945 i Bjälverud, Sunne. Solveig bor numera i Arvika men har sin ateljé kvar i Bjälverud där hon också bor till och från. Hon har ställt ut i separat- och samlingsutställningar i såväl Sverige som Norge och är representerad i Statens Konstråd, Värmlands och Jönköpings läns landsting. Solveigs verk finns i Arvikas, Karlstads med flera kommuners samlingar.

30.9 – 21.10 Lars Agger – Rapport från ateljén
Lars Agger har arbetat som konstnär sedan 1970-talet och debuterade i Stockholm på Galleriet ”De Unga”. Nu kommer han tillbaka till Arvika Konsthall där han ställde ut för snart fem år sedan. I utställningen kommer Lars visa målningar så väl som skulpturala verk. Senast namnet Agger förekom på Konsthallen var för snart 4 år sedan med hans hustru Ingelas måleri.

”Jag har alltid tyckt om att arbeta med olika uttryck nyfiken på vart materialet, som också skapar nytt uttryck, leder mig. Material har ofta i mina mer skulpturala uttryck också en tidigare historia som tilltalar mig.
I den här utställningen vill jag visa de olika teknikerna och uttrycken tillsammans. I mitt konstnärskap hänger de ihop  på något sätt…”

Utställningen arrangeras med stöd av Sveriges Konstföreningar 

———————————————————-

28.10– 18.11 UNDRIEN
en fantastikutställning producerad av Magnus Lönn
Undrien är en utställning, producerad av  Magnus Lönn, som undersöker gränslandet mellan bokstav, bild och ord. I samarbete med Arvika Kommun Lärande och stöd och Skapande skola. Utställningen är rolig och engagerande för alla åldrar.
Under utställningen kommer visningar och workshops ges för skola vissa tider enligt nedan v 45-46. Men även under höstlovet v 44 och även till viss del på biblioteket i samverkan. Löpande info om program ges även på facebook samt i programfolder inför utställningen.
Vi har också en öppen kreativ verkstad under utställningen.

Vernissage lördag 28 okt kl 11-15. Invigning kl 11. Musik.
Magnus Lönn ger en visning kl 14-15

PROGRAM
Visningar/workshops med pedagoger under Höstlovet v 44
Måndag kl 13-15 och tisdag kl 10-12 –
Visning och kreativ workshop

Onsdag – 13-15 På Biblioteket
Ordpyssel med Karin Gustavsson från 7 år.

Torsdag 13-15 och fredag 10-12 –
Visning och kreativ workshop

På Konsthallen skapar vi med olika material. Papper, färg, med lim och penslar, med skräp och ståltråd, och med orden som bas.
Gratis för alla, bara att komma!

Lördag 28 oktober kl 12.00 – föreläsning på Arvika Bibliotek
Mikael Parkvall – LADDADE ORD
Har språket makt över tanken? Eller tanken makt över språket?

——————————————-

KREATIVA WORKSHOPS!
För unga och vuxna 13 år och uppåt:

15 nov – Workshop x 2
Två kreativa workshops på samma kväll i olika rum men möjlighet att prova båda! Utan avgift. Fika. Anmäl dig senast 13 nov.

Workshop 1: Typografi – ord med rätt känsla.
Grunder i typografi med Ann Lundqvist. Skapa bilder med typografi som passar budskapet. Gör en tavla, affisch eller kort. Skissa, klipp, klistra och förstärk med färg. Ev kan bilden sedan reproduceras till en kostnad. I övrigt utan avgift. Fika.

Workshop 2: Lär dig skriva vackert – Calligraphy
En träning i att låta orden bli en känsla tillsammans med Irene Heine. Lär dig forma vackra bokstäver och meningar med kalligrafipenna och tusch på fint papper.

Lördag 11 nov- Workshop med Ismael Ataria! När orden blir ren poesi.
En kreativ stund med orden som verktyg och fantasi och känslor som attribut.
Lek fram orden och forma dikter och poesi tillsammans med artisten och poeten från Hagfors. En häftig och kreativ kväll kan utlovas! Utan avgift. Fika.
Anmäl dig gärna eller gör en DROP IN!

—————————–

PROGRAM MED MUSIK
Måndag 30 nov kl 12 – Lunchmusik med Per Olsson, piano.
Mer info kommer. Utan inträde.
Lördag 11 nov kl 15.30 – En paus i november med cellomusik och dikter. Ann-Helen Lindskog spelar klassiskt och folkmusik på barockcello och Anna Andersson Vass läser dikter. Arvika Konsertförening. Inträde, fika.

——————————————————————————

Visningar/workshops under v 45-46 skola, klass F-6 kan bokas genom att skicka ett mail till ann.lundqvist@arvika.se.

Lediga tider v 45 Uppdateras löpande – Kursiva tider är bokade!
Mån 6/11: 9.00 – 10.00, 10.15 – 11.15 prel.bokade!!, 11.30 – 12.30, 12.45 – 13.45
Tis 7/11: 9.00 – 10.00, 10.15 – 11.15, 11.30 – 12.30, 12.45 – 13.45
Ons 8/11: 9.00 – 10.00, 10.15 – 11.15, 11.30 – 12.30, 12.45 – 13.45
Tors 9/11: 9.00 – 10.00, 10.15 – 11.15, 11.30 – 12.30, 12.45 – 13.45
Fre 10/11: 9.00 – 10.00, 10.15 – 11.15, 11.30 – 12.30, 12.45 – 13.45

Lediga tider v 46 Uppdateras löpande – Kursiva tider är bokade!
Mån 13/11: 9.00 – 10.00, 10.15 – 11.15, 11.30 – 12.30, 12.45 – 13.45
Tis 14/11: 9.00 – 10.00, 10.15 – 11.15, 11.30 – 12.30, 12.45 – 13.45
Ons 15/11: 9.00 – 10.00, 10.15 – 11.15, 11.30 – 12.30, 12.45 – 13.45
Tors 16/11: 9.00 – 10.00, 10.15 – 11.15, 11.30 – 12.30, 12.45 – 13.45
Fre 17/11: 9.00 – 10.00, 10.15 – 11.15, 11.30 – 12.30, 12.45 – 13.45

Tider efter kl 14. Kontakta Ann via mail eller 0570-818 42

Vill gruppen på Fritids eller övriga från andra skolor eller grupper komma under höstlovet är ni välkomna på workshop-passen eller annan tid som kan bokas. Dock ingen bussresa denna vecka!

 

2.12 – 30.12 JULSALONG 2017 – Årets jurybedömda salong
Du som är konstnär i eller från Värmland lämna in tre verk till jurybedömning. Valfri teknik och inramade och klara för upphängning ska dina verk vara. Inlämningsavgiften är 150 kr.

Inlämning till Konsthallen kan göras följande tider:
V46 Tisdag – fredag 14-17 nov kl 14-17
Lördag 18 nov kl 11-14
V 47 Måndag – torsdag 20-23 nov kl 12-17.

Inlämningstalong kan du printa ut från pdf. Eller fylla i på plats.
Namn, adress, titel på verket. Samtliga verk ska vara till salu.
Om verket är en triptyk ska de höra samman och säljas som en enhet.

Julsalongen öppnar den 2 december och pågår till den 30 december.
Alla konstnärer är så klart varmt välkomna till vernissage under lördag med invigning kl 12. Mer information följer.

Inlämningssedel till Julsalong 2017

 

 

 

 

 

 

 

KONSTUTSTÄLLNINGAR 2016

 LisaLSkulptur_2

23.1- 20.2 Axel Hennix – i döda konstnärers sällskap
En donation av Axels son Peter Hennix utgör grunden i utställningen som visar skisser, illustrationer, skulpturer och måleri av konstnären Axel som levde i Arvika trakten mellan 1930-1970. Som komplement visas konstverk av samtida och nu döda konstnärer av vilka flera verkade samtidigt som Axel. Axel Hennix var en av grundarna till Konstkällaren som senare blev Konsthallen och gav grund även till Rackstadmuseet. Konstverken i övrigt är utlånade av Arvika Kommun, medlemmar i konstföreningen och Värmlands museum.

27.2 – 19.3 Torbjörn Alström – Spår av liv  Masker, bilder  och smycken
En konstnär som är känd för sina masker skapade för Västanå Teater. Torbjörn är Maskmakare och bildkonstnär samt smyckeskonstnär och arbetar i trä och pergament bl a. men skapar även bilder på papper, i grafiskt tryckmanér. Konstnären arbetar med maskmakeri och scenografi på Frölunda Kulturhus och har själv skådespelat och jobbat med teater i olika former.

24.3 – 16.4  Sigrid Hynell Fleischer och Marie Hettwer
Ett möte mellan foto – kollage och måleri
Sigrid bor i New York och Marie i Karlstad. Deras möte har skett över Atlanten via e-mail och telefon. Marie arbetar med fotografi och iscensätter sig själv i olika gärna historiska miljöer i svartvitt fotografi oftast, hon fascineras av det som lämnats kvar i hus, känslorna i dem och atmosfären. Sigrid har samma fascination för det som lämnats kvar och arbetar även hon från foto ofta med sig själv som del i bilden. Hon skapar bilder med textilt kollage utifrån fotot som ofta föreställer efterlämnade möbler eller platser där någon vistas. I denna utställning har konstnärerna mötts i några bilder, Marie har fotograferat och Sigrid bearbetat med kollageteknik.

22.4 – 1.5  De ungas vårsalong – Human Rights
Alltid nytt tema i de Ungas vårsalong. Som nu pågått i säkert 20 år. Lise Bache från Bildskolan Pilen leder projektet och medverkar gör förutom inspirerande bildlärare ca 500 barn och unga från skolorna i Arvika kommun. I år var temat viktigt, tungt men också med mycket hopp och kärlek vilket resulterade i en hyllad, stilren och budskaps- och innehållsrik, positiv utställning.

7.5 – 28.5    Johan Sundgren  -Foto- ”I lampans sken” och Mia Tingvall – Bildväv
Johan Sundgrens fotografiska möten med äldreomsorgen presenterar berörande och vackra bilder där man kan känna respekten och hänsynen från bildernas uttryck. Nära och naket skildrar han människor som levt ett långt liv och som nu behöver hjälp med hushålet, av Johan som arbetade inom äldreomsorgen under en tid ( i Stockholm). Mia Tingvall tillför mer värme i textil form, ett konstnärligt hantverk som kan kännas både hem och tradition. Mia arbetar i sin atelje vid hamnen och bor i Arvika. Hennes bilder kan vara helt fria utan skisser oftast färgrika och fantasifulla och ibland påverkade av samhällets verklighet.

4.6 – 24.6   Rustan Andersson – Måleri – ” …som det stiger frem”
En riktig sommarutställning som visar ett antal landskapsmålningar från Norge,  miljöer som Rustan vistats i eller har ett förhållande till. Med möjlig refererens till den norska nationalromantiken, men med Edvard Hoppers landskapsmåleri som inspiration. Ett tydligt ”hommage” till Hopper syns i Rustans målningar av fyrtorn. Hoppers måleri beskrivs ofta som ”realism” men där representationen inte är ”bokstavlig” eller fotorealism utan en tolkning där måleriet handlar om att utforska måleriets uttrycksmedel. ”Att följa bildrummets utveckling genom historien från renässansen till modernismens avantgarde visar hur målarkonsten varit i framkant i alla nya konstriktningar, kulturella rörelser genom historien och fortfarande en källa till inspiration. Hur realistisk en bild vid första anblicken är så är abstraktionen alltid närvarande och handlar om färgens interaktion, valören, perspektivet och komposition.”

Rustan Andersson föddes 1958 i Arvika. Han är utbildad vid Nordiska Konstskolan i Kokkola, Statens Kunstakademi (malerlinjen) i Oslo. Han bor och arbetar i Oslo sedan 1989 som konstnär och ställer ut måleri, teckning, fotoinstallationer och video. Han är också lärare, föreläsare vid olika konstskolor i Norge och Sverige, nu anställd vid Eirnar Granum Kunstfagskole i Oslo.


2.7 – 23.7   Lisa Larsson – keramik och Gunnar Larsson – måleri, teckning
Lisa Larson, keramiker, formgivare, konstnär som är känd och älskad av flera generationer i Sverige och utomlands med sina unika, personliga, humoristiska och kärleksfullt framställda figurer och skulpturer i keramik. Lisa har alltid provat nya vägar och ständigt utvecklats. Hon debuterade 1955 som formgivare vid Gustavsbergs porslinsfabrik med en serie djur i stengods. Nu sextio år senare gör hon succé i Japan där hennes skulpturer/figurer importeras från keramikstudion i Gustavsberg där de tillverkas i dag. (källa: Lisa Larson Keramiker av Märta Holkers)

Lisa föddes i Sydvästra Småland 1931. Utbildade sig vid ”Slöjdis” Högskolan för design och konsthantverk (HDK). Hon träffade sin man, värmländske Gunnar Larson, då studerande på Valand i Göteborg.  1954 inbjöds hon av Stig Lindberg att göra ett provår på Gustavsbergs porslinsfabrik. Hennes form provade nya idéer och togs emot på bra sätt. Ristade vaser, keramiska figurer mer stiliserade och även fria former.

Gunnar Larson, född 1925, Grava Värmland. Han studerade bland annat på Valands Konstskola i Gbg. En bred konstnär i teknik, skicklig i flera tekniker, grafik med stenlitografi med ett driv och en skissteknik som är utöver det vanliga. Uttrycker sig fortfarande mycket genom nya sätt att arbeta, tecknar, målar, gör kollage, kombinationer. Verkar testa gränser utforskar med färg, ljus och mörker, abstraktioner och figurer. Nu i senaste utställningen på Värmlands Museum (nov-jan) visade han teckningar, målningar och på gränsen till mer abstrakta porträtt. Han har även formgivit en populär askkopp Kulan i melanin… och gjort flera offentliga uppdrag i bl a stengodsrelief.

30.7 – 10.9   Skräpkultur med Skrotgruppen
Återbrukskonst av 11 konstnärer. Skrotgruppen arbetar med återbruk i olika former. Skulpturer, bilder, kläder, smycken, boxar, lampor, möbler,  installationer. Medlemmarna heter Kerstin Askert, Ulla Carlsson, Barbro Fagerlind, Lena Fredholm, Lisa Hansson, Elin Magnusson, Olle Magnusson, Aino Myllykangas, René Rudebrant, P-O Söderlund, Petra Wadström. Skrotgruppen har ställt ut runt om i Sverige i flera år och medlemmarna bor och verkar i Stockholmsområdet. Konstnärerna arbetar även i egen regi som individuella konstnärer men finner denna typ av samverkan stimulerande samtidigt som återbruksarbetet verkar för en god sak.
under utställningen, som är vår längsta i sommar, kommer det vara möjlighet att skapa i workshops.

17.9 – 8.10   Hans Anders Molin – Målningar från de senaste åren
En konstnär som är verksam i flera olika tekniker och uttryck. Inomhus, utomhus, måleri och installationer mm. I utställningen hos oss visas de senaste årens måleri.
Hans Anders Molin är född 1947 i Kristianstad, han debuterade som konstnär 1970 och har arbetat i flera länder med utställningar, konstnärliga projekt, som lärare och medverkat vid flera samlingsutställningar i Sverige och utomlands. Kulturpolitik och kulturorganisering i olika sammanhang kan nämnas i samband med Hans Anders.

”Jag har under de snart femtio år jag varit verksam arbetat med många olika uttryck och mål. Större delen av 80- och 90-talen jobbade jag med andra utrycksformer, kombinerade ofta olika ”färdiga” objekt med varandra och ibland med ljud. Aktioner ute i stadsmiljö etc. Det fanns i alla verk en ambition att problematisera olika ämnen och händelser. När jag efter närmare tjugo års uppehåll åter i början av det nya milleniet började måla har jag inte haft och har  inte den ambitionen. Det finns ingen medveten avsiktlighet, någon medveten inlagd mening i målningarna. Jag vill bara måla tills det blir bra, d v s tills jag är nöjd och inte kan tillföra mer. Tills vi är lite som ”färdiga med varandra”.
Läs mer på: http://www.hansandersmolin.se/index.html

15.10 – 5.11   Hilde Wemren – måleri och porslin
Hilde Vemren har en bakgrund med porslinsmåleri/design som grund. Hon bor i Oslo och har utbildat sig vid Statens Kunstakademi 1977 – 1981 och Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo 1970 – 1974. Hon har medverkat i ett flertal samlingsutställningar och genomfört många enskilda utställningar i Norge framför allt. Hildes uttrycksfulla porslinskrukor och vaser har ett nästan textil formspråk vilket återkommer i hennes mycket stora målningar, färgrika och fulla av detaljer. Hon inspireras av hemmets ibland banala prydnadssaker, textilier från olika historiska kontexter och bearbetar sina egna minnen och miljöer hon mött i sitt konstnärliga skapande. Läs mer om Hilde och se hennes bilder på http://hildevemren.no/om-hilde-vemren/
26.11 – 30.12     Julsalong 2016

 

 

Konstutställningar 2015

 natalia4
14.2 – 7.3

Tony Abrahamsson –  skulptur
Rakubrända och stengodsskulpturer, betong med mosaik och stenskulptur i granit och diabas med människans, djurens och naturensformer, rörelser och uttryck  som inspirationskälla.
Maj Britt Östman Ljung – Måleri , grafik
Handtryckta bilder från tryckstockar i trä och linoleum och på sega, handgjorda japanska papper. Många övertryck, ibland ett 100-tal. Unika bilder med ibland inslag av 23 karats bladguld eller slagaluminium.

 21.3 – 11.4               
Johan  P Jonsson – Skulptur
Skulpturala gestalter formade från otroliga men vardagliga komponenter.
”jag är intresserad  av det oförenliga, av motsägelser, av det som inte hänger ihop… Sätta  samman oförenliga delar, färger, former som inte passar – i grund och botten är  det det jag gör; jag gillar att sätta ihop saker; det fula, trasiga, saker som  inte passar ihop…”  http://byjohan.se
Niklas Engvall  – Måleri
Realistiska och surrealistiska målningar med filmisk attityd.
”I bildserien  ”Grotesque” har jag tillåtit mig att undersöka kräckfilmens estetik och fördjupa mig i detta bildspråk. Projektet började med att jag för ett par år sedan hittade en skräckfilm från 80-talet, då jag själv började titta på skräckfilm. ”Grotesque”, från 1988, verkade vara en film som jag borde ha gillat.” http://niklasengvall.se 

18.4 – 9.5
Carin Blücher – Foto
Carin Blücher arbetar med iscensatta fototablåer som byggs upp i ateljén och därefter iscensätts tillsammans med en grupp aktörer. Verken består av flera större fotografier som har ett gemensamt tema i färg och innehåll. Bilder ur serierna Performing (2009-2010) och Positions (2012-2014) presenteras i usttällningen. Temat kan beskrivas som att en grupp människor bär upp en komposition som skapas genom deras agerande i rummet… www.carinblucher.com
Daniel Milton – Måleri
Här presenteras ett konceptuellt måleri som utforskar gränsen mellan foto och måleri. Daniel har i många år experimenterat i olika blandtekniker och har nu renodlat sitt uttryck. Från digitala kollage och måleri på foto och ersatts med gråskalan som färg i olja på duk. Målningar som vid första anblick ser fotorealistiska ut med på närmare håll löses de upp och kan tendera bli abstrakta. www.danielmilton.se

13.5 – 24.5
De Ungas Vårsalong – Trädgårdskonstiga djur
Årets unga vårsalong som presenterar kreativa skapelser av unga konstärliga elever i Arvika kommun, från lågstadiet till gymnasiet och är ett samarbete med
Skapande skola, Stadsparken i Arvika, Arvika bibliotek och konsthantverkaren Kerstin Löfgren samt Bildskolan Pilen och Arvika Konstförening/Arvika Konsthall.
Vernissage äger rum onsdag 13 maj kl 13 och utställningen visas under veckans alla dagar, se kommande program. På Lördag och söndag 23-24 maj har vi Pysseldagar! Då skapar vi trädgårdskonstiga djur i återvinningsmaterial
tillsammans med Samantha Torstensson.

30.5 – 20.6
Madeleine och Camilla Pyk –
Måleri /blandteknik
Madeleine Pyk har en fantastisk karriär som konstnär med konststudier som grund på både Konstfack och Konstakademin. Hon är född 1935 och har under åren haft en antal separatutställningar och syns i hela Europa med sina målningar. Hon är känd som mycket flitig och ständigt skapande med sitt unika formspråk, med fantasifulla figurer och egna världar som ofta grundas i hennes egna miljöer som hon vistas i. Hon presenterar i utställningen på Arvika Konsthall några av hennes tidigare grafikbilder, guache- och oljemålningar.
Camilla Pyk, Camilla Pyk arbetar huvudsakligen med måleri och grafik och är verksam Stockholm. Hon arbetar lustfyllt och med mycket energi, mycket intuitivt. Hon inspireras av stämningar, årstider eller sitt eget tillstånd. Ibland målar hon dramatiskt med starka färger och mycket rött medan hon andra tider nästan lyfter mot himlens ljusare färger. I utställningen visar Camilla oljemåler och en egen teknik med färg på grafiska torrnålstryck eller ciclétryck.
Gästskulptör Margot Luf (inbjuden av konstnärerna  visar några utvalda skulpturer i trä och metall som passar fint i samband med de uttrycksfulla figurer som skapas av Madeleine och Camilla.
27.6 – 8.8
Korona – Gitt Gränssjö och Agneta Oledal
Funnet och återvunnet
Textilt/objekt/foto
En gång var det familjens skatt och stolthet: broderier, virkade spetsar, namnade handdukar och lakan. Nu har det rensats ut ur linneskåpen och kan köpas för en spottstyver på loppis. Korona vill lyfta fram den ständigt verksamma och hantverkande kvinnan, hennes uthållighet och glädje vid skapande, genom att göra nytt av det gamla och bortrationaliserade.  Man kan tala om tid som ligger förborgad i hantverket, om borttappat värde som växlas upp, om det spännande mötet mellan det ibland över hundraåriga hantverket med nya tankar och symboler.
Det finns också en strävan att återanvända material, både värdefullt och rent skräp, det som blev över, som mer eller mindre ofrivilligt samlats i spåren av vårt överflöd.

Korona har denna gång gjort om det kasserade till högtidskläder, smycken och kronor, kanske till något att fira sitt bröllop i.

15.8 – 5.9
Eva Dahlin och Ragnar Schmid  – Måleri och skulptur
Kroppar i rum, kroppens eget rum
– ett samarbete runt människors och djurs kroppar

Utställningen är ett möte mellan två konstnärskap med integritet, olika men med många beröringspunkter. Mötet i sig är betydelsefullt. Det förstärker och förtydligar upplevelsen av var och en. Eva och Ragnar gick på Valands Konsthögskola i Göteborg under 1970-talet och har arbetat nära varandra i en pågående konstnärlig dialog sedan dess.

Eva arbetar med kroppen som tema – insida, utsida och dialogen däremellan. Helst handlar det om djur. Kroppen som hölje och behållare, organen som livets fantastiska mångfaldighet men också dess bräcklighet – liv, död, struktur och variation.

Ragnar arbetar med människor. Gymmet har de senaste åren varit en utgångspunkt, porträttet en annan. Det handlar om inre och yttre rum, om en värld där tillståndet i sig är det centrala. En slags väntan här och nu, kanske också en förväntan om något som skall komma, som viloläget mellan diskuskastarens ansats och utkast.

En gemensam grund är måleriet men båda arbetar också i andra medier såsom teckning, skulptur och tredimensionella objekt. En annan gemensam grund är noggrannheten i den visuella gestaltningen. Innehållet finns i formen och formen i innehållet.

19.9 – 10.10
Natalia Johansson – Måleri
Dalslands Konstgrafiska Verkstad – Grafik
En utställning som delas mellan å ena sidan färgrika och stiliserade miljömålningar och några olika konstnärers samlade uttryck i olika grafiska trycktekniker.

Natalia Johansson studerade vid Konsthögskolan Mukhin i Sankt Petersburg 1985-1990. Arbetade i Norrbotten 1991 – 1994. Hon har sedan 1994 arbetat i Stockholm. Natalia Johansson målare i akvarell, olja och akryl. Motiven är ofta (inte alltid) abstrakta och baserade på sammansättningar av former och bildar relationer med varandra. Medan Natalia Johansson experimenterar med olje- och akryldesigner hon sin egen former i keramik och glas.
“Jag inspireras av allt möjligt som jag se framför mig, ibland det kan vara små städer som man åker i , ibland olika samlingar med folk, så det väldigt olika intryck som ge impuls till motiv för konstverk. Jag försöker stilisera ,skapa min egen sätt måla. Jag är väldigt intresserad av olika kombinationer av färger – hur det jobbar ihop, och vilken effekt kan man få på en duk.”

Dalslands Konstgrafiska Verkstad – Grafik
http://www.konstgrafiskaverkstaden.se/

10 konstnärer i olika ålder och med personliga älsklingstekniker och eget uttryck från Dalsland gästar Konsthallen med tekniker i grafik och teckning under samma period som Natalia. Bilder som visas är skapade i blyerts, kol, akvatint, torrnål, etsningar mm av Vivi Pettersson, Lisbeth Fûrdell, Mimmi Käller, Carina Svärd,
Ann-Christine Gustafsson, Peter Prûtz, Kurt Johansson, Josefin Sterner,
Pia Bruto och Gunilla Almstedt.

 

24.10 – 14.11
Mona och Laila Nylin – Måleri – akryl och blandteknik
Värmländska konstnärerna Mona Nylin och Laila Nylin, dotter och mor, öppnar sin utställning ackompanjerad av musikern Mona Nylins musik. Mona är aktuell med ett framträdande på Stavnäs visklubb samma kväll där hon framför sina egna visor. Hon framför bl a nya sånger från kommande skiva, som släpps nästa år. Båda konstnärerna målar kraftfullt och färgrikt nonfigurativt till stor del. Väggarna kommer att fyllas av känslor och färg i mångfald, vilket passar höstens repertoar.

Mona Nylin visar i utställningen akryl och blandteknik mm. Hon har utbildat sig konstnärligt på bl a Kyrkeruds Folkhögskola och KV Konstskola samt musikaliskt på t ex Kulturama (jazz och popsång) i Stockholm och KAU/Ingesunds Musikhögskola. Mona har också medverkat med form och illustration i böcker, utfört utsmyckningsuppdrag, verkat som kompositör (i tex Musikprojektet Orrholmen i Karlstad) samt gett ut två cd – skivor på eget skivbolag, vilket ytterligare breddar hennes repertoar som konstnär och musiker. Mona har ställt ut separat såväl som i samlingsutställningar i Värmland, Stockholm och utomlands som t ex i Grekland. Hon är medlem i Värmlands konstnärsförbund.
”Mona med sina koloristiskt djupare, poetiska längtansbilder. Hennes stora dukar är vackra och känns genomtänkta…”(Rune Engelbrektsson, VF 1994)
” Ett slags måleri som består av klanger, rytmer och harmonier; Ett musikaliskt måleri…” (Margareta Wallin Wictorin VF 2001)

Laila Nylin bor och verkar i Karlstad och har bl a en utbildning på Kyrkeruds Folkhögskola med sig genom sitt konstnärskap. Hon har haft separata utställningar och deltagit vid samlingsutställningar huvudsakligen i Värmland men även Stockholm. Hon har hängt på i stort sett alla Höstsalonger i Värmlands konstförenings regi sedan 1987. Hon är medlem i Värmlands konstnärsförbund.
Laila medverkar med målningar i akryl och blandteknik. ”Ett abstrakt måleri med både expressiva och mer poetiska inslag. Motiven går mot landskap; ett slags utforskande av det inre landskapets domäner, där känslan för färgen styr hela händelseförloppet.”

 

 

28.11 – 30.12
Årets jurubedömda Julsalong
Inlämning till Julsalong kan göras under veckorna 44-46 under öppettider, tis-fre 12-17 och lör 11-14. Värmländska konstnärer kan lämna in max tre verk i valfri teknik. Jurybedömning kommer att ske 16-17 november och besked lämnas snarast efter detta. Inlämningsavgift 100 kr.
Obs! Märk era bidrag väl med titel namn kontaktuppgifter, teknik och pris! Ni får fylla i en blankett på plats vid inlämning. Se också till att upphängningsanordning fungerar. Varmt välkommen med ditt bidrag!

 

Utställningar 2014

22.3-13.4
Ingela Agger – teckning, skulptur
Ingela verkar och inbjuder ofta till konstnärliga evenemang tillsammans med sin man Lars i Aggershus. Här visades under våren en vacker utställning med kraft och känsla i bilderna, måleri och teckningar. http://www.ingelaochlarsagger.se/Valkommen_till_Ingela_%26_Lars_Agger.html

9.5-18.5
De ungas Vårsalong – tema RÖD
Årets tema gjorde utställningen varm och inbjudande. Hjärta, smärta, kärlek och glöd, rosor och vänskap…

24.5-1.6
Solbergagymnasiets bildesteter
En kreativ och mycket omfattande utställning i olika medier skapat och utställnings-producerat av esteteleverna själva.

14.6-9.8
Brudd – konsthantverk från Oslo
Arvika konsthantverk
En bred och vacker utställning där konsten möter hantverksskicklighet. Ett möte som initierats av Arvika Konsthantverk och visar många för oss kända Arvikakonsthantverkares produkter tillsammans med en frisk konstnärlig fläkt från grannlandet Norge.

16.8-6.9
John Franzén – måleri
Dag Franzén – måleri
Ett konstnärligt möte med två bröder på Konsthallen. Båda är verksamma inom måleri och grafik mm och vi får ta del av främst deras måleri under utställningen, men även grafik, som är kanske det uttryck som bröderna verkligen möts i.
Läs mer om John på http://www.john.franzen.dinstudio.se
Dag Franzén kan du se och höra mer av på denna länk på Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=2UWDvA-qYeo

20.9-11.10
Hans Laurell – foto
Hans fotograferar skrotbilar och gör dem till sina mest fantastiska konstverk i kontrasrika färger. De gamla skrotade bilarna får i Hans bilder liv i sina former och personliga uttryck. Hans Laurell har en stark koppling till trafiken genom att ha arbetat på Vägverket i många år. Nu som pensionär i sin hemstad Borlänge kan han utforska sitt fotografi som utvecklats sedan ungdomen och han har ställt ut sina bilder – sin skrotbilsserie i flera forum, te x på Vägverket och Stadsbiblioteket i Borlänge, Folkets Hus i Säter, Ludvika konsthall, Uppsala Art Lab och i Väsby konsthall och på Greenverket i Tällberg. Nu kommer ett flertal effektfullt bearbetade bilder visas på Konsthallen.
Läs mer om Hans på hans hemsida: http://hanslaurell.cybersite.nu/

Bo Södervall – akvarell
Akvarell men även blandteknik i kontrastrika, starka färger. Gärna natur och gärna människor i dansens virvlar. Bo är född i Borås, bor numera i Skövde. Akvarellutbildad vid Gerlesborgsskolan men tidigare var illustration främsta uttrycket med uppdrag för dags- och fackpress. Han är medlem i t ex Svenska tecknare och Nordiska akvarellsällskapet. Bo har visat sina bilder vid 30 separatutställningar och 20 samlingsutställningar, för flertal konstföreningar och medverkat jurybedömda  konstsalonger i Falköping och Skövde. Nu 2014 utställning på Gamla Rådhuset Södertälje och ArtDon i Alingsås samt på Konsthallen i Arvika.

25.10-15.11
Elisabeth Gothe – måleri
Elisabeth Gothe är tillbaka i Arvika, där hon senast ställde ut  tillsammans med andra konstnärer i gruppen ”Arvikingarna” 2006. Hon har också tidigare ställt ut separat på Konsthallen, 1999, efter att ha tagit emot Christian Erikssons ateljéstipendium 1996.
Elisabeth föddes i Stockholm men växte delvis upp i Sunne. Somrarna tillbringades ofta i Värmland och uttrycker en nära koppling till Värmland och Arvika trakten. Elisabeths faster och tillika konstnär, Ingegerd Gothe förde samman Elisabeth med vänner i Norr, vilket också tycks ha inspirerat hennes måleri. Som musiklärare och bildlärare bodde och arbetade Elisabeth i Västra Värmland under några år på 80-talet. Hennes intresse för måleriet tog sedan över och hon utbildade sig i Stockholm, på Gerlesborgsskolan och på Konsthögskolan i Umeå. Hon bor och verkar numera som konstnär, med en del musikaliska uppdrag, i Stockholm.

29.11 2014 – 10.1 2015
Årets Julsalong