jord eld vatten luft

augusti 24, 2018

Per Brandstedt & Jan-Åke Andersson

 

De fyra klassiska elementen. Jord, symbol för kraft och massa, elden är energi, vatten stod för visdom och liv, och luften var makten. Kombinerade utgör de vår värld. Tillsammans utgör dessa element krafter som formar och stöper ett material, och som påverkar hur dess färdiga uttryck kommer att te sig för betraktaren. Främst vad gäller det vi ser och det taktila. Men de är också element som påverkar alla sinnen.

Brandstedt benämner sig själv som konsthantverkare, han har sin verkstad i den gamla byskolan i Karleby som ligger sydost om Falköping. Verkstan delas med frun som även hon är verksam i materialet trä. Under en period av 15 år har Brandstedt haft ett genomgående projekt kallat ”The Scorched Oak Project” (Det svedda ekprojektet), där han skapat bruksföremåler med enkla geometriska former. Objekten som oftast är av ek, utgörs av massiva träblock.
Brandstedts ytbehandlingsteknik med att sveda träd, som ger hans konstverk sin intensiva svärta, ger ett unikt uttryck. Han berättar om att hans utveckling handlat om hur både han själv och andra upplever resultatet hos hans träskulpturer. Vilket har utvecklats till en vilja att förstå sitt material, i form och yta. Brandstedts undersökningar har tagit hans konstnärskap till två områden, kärlet och sittandet. I denna utställning har han fortsatt att lägga fokus på mjuka rundade och organiska former.

Likaså Jan-Åke Andersson benämner sig som konsthantverkare, och är verksam i Tibro i Västergötland. Han rör sig i gränslandet mellan konst och konsthantverk, och bränner sitt gods i vedeldade ugnar. Andersson närmar sig naturen via sina keramiska alster, med grova och rustika former som inte ska överarbetas för att tappa sin enkla exklusivitet. Leran har för Andersson blivit ett sätt att uttrycka sina innersta känslor, likt ordet för en poet. Han vill också överföra dessa keramiska uttryck till betraktaren för att beröra och bära känslor. Lågan är hans pensel och som ger liv åt leran. Bränningen ger ett uttryck åt materialet, som tillsammans med de kraftfulla formerna, ger en förfinad sinnlighet som är Anderssons mål. Till denna utställning har Anderrson bränt sitt gods i en anagamaugn, där de placeras oglacerade och får sina skiftningar via den långa bränningen.

Vernissage kl. 12:00 den 25:e augusti. Öppet 11-14 denna dag.

25.8 – 15.9 2018