Medlem

Bli medlem i konstföreningen.
Du kan vara med och påverka konst som visas och
bidra till en levande Konsthall!

Hennixvernissage7
Medlemsavgift 130 kr.
Familjemedlemskap 200 kr.
Betalas kontant/med swisch/Izettle på Konsthallen
eller till Arvika konstförening via Bankgiro: 5141-8580
OBS! Ange år, namn adress och mailadress när du betalar.

Konstföreningens medlemslotteri
Vid varje Julsalongs-vernissage lottar Arvika konstförening ut konstverk som vi köpt under passerat utställningsår, och som delas ut till våra medlemmar.

Medlemsförmåner:
• Som medlem har du 10% rabatt vid alla konstinköp på konstföreningens utställningar i Konsthallen och vissa produkter (kataloger/böcker/tryck) i butiken.
• Reducerat pris på vissa konstresor, föreläsningar eller andra arrangemang.
• Årligt medlemslotteri där familjemedlemskap á 200 kr ger två lotter.
Vinsterna köps i huvudsak in under det gångna årets utställningar på Konsthallen. Mer än hälften av medlemsavgifterna går till konstinköpen.

Kontaktperson:
Marcus Modh tel: 0570-818 42 / 070-101 45 29 / marcus.modh@arvika.se

Konstföreningens ordförande:
Monika Jansson 070 212 44 22
monjans24@gmail.com

Sekreterare:
Kerstin Söderlund
kerstinsoderlund@telia.com

Kassör:
Per-Arne Persson 070 537 15 23
ppersone247@gmail.com