Utställningen ”En parallell historia”

januari 12, 2019

23.2.19 – 30.3.19
En parallell historia
Axel Wahlunds konstsamling
Kakan Hermansson – Installation
Anna Nordström – Installation

I konsthallens nuvarande utställning får vi se en blandning av dåtid och nutid, men som berör frågor som varit aktuella då och som är lika aktuella idag. Konstnärerna Anna Nordström och Kakan Hermansson, två medlemmar från Den nya kvinnogruppen, DNK, möter här verk ur Axel Wahlunds konstsamling – en samling beståendes av verk utförda av kvinnliga konstnärer runt sekelskiftet 1900.
”En parallell historia”, kommer att knyta an till den utställning som görs vid Rackstadmuseet om skulptören Anna Palm (1881-1963) – Palmutställningen har dels till syfte att lyfta detta konstnärskap ur glömska.
Wahlunds samling lägger fokus just på bortglömda kvinnliga konstnärskap och målet för samlandet har varit att försöka lyfta dessa ur glömska.

DNK bildades ur en akut och nödvändig gemensam reaktion mot en patriarkal och manssolidarisk konst- och konsthantverkarkontext. Där DNK är en plattform att verka genom, ett rum där deras praktiker inte behövde förhålla sig till traditionstyngda patriarkala strukturer. Konstnärerna Kakan Hermansson och Anna Nordström kommer i ett möte med Wahlunds samling att reflektera tankar som rör det trygga rummet och skapa en separatistisk installation där kvinnor delar med sig av livet och hemligheter.
I denna utställning får vi bevittna ett systerligt samarbete över tid och rum, där vi belyser hur de patriarkala strukturerna gör sig ständigt påminda och som har varit hämmande för kvinnor.