Utställningen ”Ullen – förnimmelser vid sjön”

januari 12, 2019

Ullen – förnimmelser vid sjön
25.5.19 – 21.6.2019

Denice Zetterquist – Måleri
Nina Zetterquist – Måleri och skulptur
Zara Zetterquist – Måleri och skulptur

”Kanske beror det på att vi inte kan gå tillbaka i tiden, medan vi kan återvända till platsen för en kärlekshistoria, ett brott, en lycklig tid eller ett fatalt beslut; platserna är det som består, det vi kan ta i besittning, det som är odödligt. Platserna blir minnets konkreta landskap, det som formade oss, och på något vis blir även vi till platser. ”

-Rebecca Solnit, Gå vilse. En fälthandbok

Denice, Nina och Zara Zetterquist 3 generationer kvinnor visar i den här utställningen verk med utgångspunkt från sjön Ullen, en plats som betytt och betyder mycket för deras liv och skapande.
Gestaltat i måleri, skulptur och installation får vi i utställningen Ullen möta en plats där inspiration och upplevelser av det som finns men kanske framförallt av det dolda som vi vid första anblicken kanske inte vet finns i och runt omkring Ullen och dess skogar.